Ve spolupráci s firmou SCADAservis provádíme instalaci monitorovacích, výrobních a informačních systémů, které zvyšují efektivitu a spolehlivost výroby.
Smyslem monitorovacích systémů je zobrazení a průběžný monitoring dat ze vzdálených zařízení jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), vzdálené moduly (RTUs). Své uplatnění proto tyto systémy nacházejí na operátorských pracovištích a velínech. S jejich pomocí lze řídit požadovaný systém a předcházet všem nežádoucím jevům.
Syslem informačních systémů (např. MES) je zavedení kontroly správnosti provádění výrobních operací zajišťuje přesné provádění výrobního postupu. Výsledkem jsou prokazatelně nižší náklady na produkci a vyšší kvalita vyráběného produktu.