Zajistíme kompletní zakázku, a to ať se jedná o výrobu do fáze polotovaru nebo hotového výrobku. Zámečnické práce zahrnují dělení, ohýbání, vrtání otvorů, svařování nebo provedení základního nátěru. V současné době se zaměřujeme na menší sestavy do délky cca dílu 3m. Velikost celé zakázky tímto ale omezena není.

Poskytujeme svým zákazníkům kompletní servis od zaměření, vypracovaní grafického návrhu a cenové nabídky, přes samotnou realizaci, až po konečnou montáž.

Naše portfolio zahrnuje výrobu a montáž ocelových konstrukcí pro technologie výrobních provozů a dále doplňkové stavební konstrukce (vrata, mříže, ploty, zábradlí, světlíky, markýzy atd.)